kosenie-travy-udrzba-zelene-a-ine-sluzby
Sľužby pre Vás

SLUŽBY

KOSENIE TRÁVY, STAROSTLIVOSŤ O TRÁVNIK A LIKVIDÁCIA BURINY

Máte trávy po krk? Alebo iba po kolená?

KOMPLETNÁ CELOROČNÁ / SEZÓNNA ÚDRŽBA ZELENE

Ako sme už spomínali starostlivosť o trávnik sa nekončí kosením.

PÍLENIE STROMOV

Ak sa chcete zbaviť celého stromu alebo iba vyschnutých, polámaných alebo inak znehodnotených konárov, ktoré ohrozujú Vaše bezpečie – žiadny problém!

ČISTENIE POZEMKOV

Čistíme zanedbané pozemky v rôznych terénoch

ODVOZ ZELENÉHO ODPADU